Publikacje naukowe

„Przez badanie naukowe rozumie się zazwyczaj staranne i obiektywne poszukiwanie faktów oraz takiego rozwiązania określonego problemu naukowego i nowych uogólnień, które mogą być uznane za prawdziwe, to znaczy w sposób adekwatny, wierny odpowiadać badanej rzeczywistości. Sprawdzianem wartości poznania, jego stosunku do rzeczywistości jest praktyka posługująca się poznaniem dla przeobrażenia rzeczywistości”.

Jerzy Bogdanienko

Wcześniaki urodzone na granicy zdolności życiowych

Postępy w opiece perinatalnej sprawiły, iż wzrosły możliwości przeżycia skrajnie niedojrzałych noworodków. Resuscytacja i uporczywa terapia pozwalają utrzymać te dzieci przy życiu, niejednokrotnie wydłużając proces umierania. Rodzi to wątpliwości natury etycznej. Decyzję o podjęciu, zaniechaniu czy ograniczeniu działań medycznych podejmuje zespół leczący. Wśród specjalistów widoczne jest zróżnicowanie poglądów dotyczących stosowania leczenia ratującego i przedłużającego życie. Często wykorzystuje się strategię wyczekiwania. Największy wpływ na podjęcie decyzji mają uwarunkowania społeczno-kulturowe i religijne lekarzy. Znacząca większość rodziców uważa, iż powinno się podejmować wysiłki uratowania wszystkich dzieci, niezależnie od ich stanu zdrowia czy wagi urodzeniowej. Niewielu, bo tylko 6%, lekarzy neonatologów podziela ten pogląd…

Czytaj dalej...

Opieka nad wcześniakiem. Psychologiczne i fizyczne aspekty wcześniactwa.

Poród przedwczesny okazuje się być dla noworodka traumą psychiczną i biologiczną. Przez rodziców jest doświadczany jako trauma psychologiczna, oddziałująca na ich poziom poznawczy, emocjonalny i społeczny. Skutki przedwczesnego porodu i całej zaistniałej z tego powodu sytuacji widoczne są wiele lat od chwili zdarzenia. Prawie 50% matek cierpi na zespół stresu pourazowego, ma ograniczoną zdolność poprawnego funkcjonowania w roli matki. Piśmiennictwo ukazuje, że u matek dzieci urodzonych przedwcześnie mogą wystąpić symptomy takie jak: obsesyjne myśli, nawracające wspomnienia, ataki paniki, koszmary senne, unikanie relacji z dzieckiem. Dlatego tak ważne jest otoczenie profesjonalną opieką nie tylko noworodka, ale także jego najbliższych, by w ten sposób przeciwdziałać negatywnym skutkom wcześniactwa. Po opuszczeniu przez dziecko oddziału intensywnej terapii noworodka możliwość wykorzystania jego potencjału rozwojowego zależy przede wszystkim od stanu emocjonalnego rodziców…

Czytaj dalej...

Naturalne metody planowania rodziny. Metoda objawowo-termiczna

Naturalne planowanie rodziny to takie metody planowania ciąży, które polegają na obserwacji objawów świadczących o fazie płodności oraz niepłodności w cyklu miesiączkowym kobiety i niepodejmowaniu współżycia w okresie płodnym (jeśli ciąża nie jest planowana). W świadomości wielu osób ugruntowało się przekonanie, że metody NPR są metodami nieskutecznymi. Okazuje się jednak, że metoda objawowo-termiczna jest skuteczniejsza od tak bardzo chętnie i powszechnie stosowanych, a wywołujących wiele działań niepożądanych tabletek hormonalnych. Skuteczność metod NPR wynosi 99,8%, a tabletek hormonalnych – 99,7%. Jedną z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych metod objawowo-termicznych jest metoda Josefa Rötzera. Metody NPR są szansą na poczęcie dziecka dla par mających z tym problem…

Czytaj dalej...

Rodzice w żałobie po stracie dziecka

Obumarcie płodu jest to zatrzymanie czynności serca po 22. tygodniu ciąży. Częstość występowania ciąży obumarłej w Polsce to 0,5% wszystkich zdiagnozowanych ciąż. W 90% poród następuje samoistnie. W stanach zagrożenia życia matki należy rozwiązać ciążę obumarłą cięciem cesarskim. Przy ciąży bliźniaczej powikłanej zgonem jednego z płodów należy wdrożyć rozszerzoną opiekę przedporodową. Oceniana jest ruchomość płodu. W przypadku zagrożenia życia płodu należy podjąć decyzję o natychmiastowym porodzie, jeśli dojrzałość płuc i wiek ciążowy na to pozwalają. Bardzo ważne dla rodziców jest wyjaśnienie przyczyn śmierci płodu. Cierpienie nie tylko dotyka kobietę, ale całą rodzinę. Należy uświadomić mężczyźnie, że ma on prawo do odczuwania żalu, smutku. Położna powinna zachęcać rodziców do fizycznego kontaktu ze zmarłym dzieckiem, umożliwić dotykanie, trzymanie go na rękach. Położnica ma potrzebę, by opowiadać o przebytym porodzie – należy jej wysłuchać…

Czytaj dalej...

Motywy i skutki aborcji

Można stwierdzić, iż aborcja jest problemem powszechnym. Badania Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wykazały, że liczba przeprowadzonych w Polsce aborcji wynosi od 80 do 200 tysięcy. Według WHO rocznie na świecie wykonywanych jest ponad 40 milionów zabiegów aborcji. W Polsce odpowiednie zapisy dotyczące ochrony życia, są uregulowane ustawą z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. W ustawie uznano, iż życie jest najważniejszym z dóbr człowieka, a do podstawowych obowiązków państwa i społeczeństwa należy troska o to życie i zdrowie. Ustawa ta dopuszcza możliwość przerwania ciąży w sytuacji, gdy…

Czytaj dalej... 
strony: 915-926

Wsparcie kobiety po poronieniu

Poronienie jest najczęstszym problemem prokreacji. Problem ten należy rozpatrywać nie tylko w aspekcie medycznym, ale także społecznym, rodzinnym i psychologicznym. Można mówić o zjawisku żałoby spowodowanej śmiercią bliskiej osoby. W konsekwencji nieprzebytej żałoby lub jej przedłużania może dojść do niewłaściwych zachowań interpersonalnych lub zaburzeń psychicznych (depresja, zespoły lękowe, zespół stresu pourazowego). Podstawowym elementem wsparcia psychicznego kobiety po przebytym poronieniu jest akceptacja jej uczuć, zezwolenie na wyrażanie negatywnych emocji, zapewnienie możliwości kontaktu z osobami najbliższymi…

Czytaj dalej...

Etyka w resuscytacji

Szybki postęp w neonatologii zwiększył odsetek przeżywalności noworodków. Przed 1970 rokiem odstąpienie od leczenia skrajnych wcześniaków było „normą”. Przełomowy dla postaw wobec noworodków był rok 1981 i śmierć dziecka „Baby Doe”. Zapoczątkowano wtedy epokę nakazu – wszystko, co możliwe dla utrzymania dziecka przy życiu, musi być zrobione. Dopuszcza się wstrzymanie leczenia, jeśli nie ma szansy na przeżycie noworodka. Znamy cztery główne zasady etyczne. Prawo pacjenta do wyrażania zgody na proponowane leczenie dotyczy osób świadomych, zdolnych do podejmowania decyzji. Noworodek jest pacjentem niezdolnym do wyrażenia swej zgody na proponowane leczenie czy resuscytację. Głos w jego imieniu przejmują rodzice oraz zespół leczący…

Czytaj dalej...

Płodowy zespół alkoholowy

Moment rozpoznania ciąży poprzedzony jest okresem, kiedy kobiety nie są świadome swojej brzemienności. Dlatego też ich dzieci są szczególnie narażone na płodowy zespół alkoholowy. Jest to charakterystyczny zespół nieprawidłowości, który obejmuje zaburzenia fizyczne, psychiczne i umysłowe. W związku z tak poważnymi konsekwencjami picia alkoholu w czasie ciąży istnieje ogromna potrzeba edukacji w tym zakresie. Nie ma napoju alkoholowego, który wypity przez kobietę w ciąży byłby bezpieczny dla płodu. Każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu z łatwością przenika przez łożysko. Po kilku minutach osiąga w tkankach płodu poziom podobny do poziomu u matki. Celem edukacji alkoholowej jest nie tylko dostarczanie wiedzy, ale także kształtowanie pożądanych postaw…

Czytaj dalej...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *